Villkor

Följande gäller vid handel i Himmelrikets Webbshop

För att få handla i Himmelrikets webshop ska du vara minst 18 år.

Alla uppgifter i köpvillkoren och övriga webbshoppen gäller för leverans inom Sverige om inte annat anges.

Himmelriket förbehåller sig rätten att omedelbart spärra kunder vid misstanke om missbruk av våra tjänster.

Alla IP-adresser loggas och falska beställningar polisanmäls som bedrägeri.


Tryggt företag

Himmelriket är ett av Sveriges största och populäraste homepartyföretag med erotiska produkter.

Detta i kombination med att verksamheten har varit aktiv sedan 2003 borgar för att vi är ett

stabilt och kundorienterat företag med de resurser som krävs för att serva våra kunder både nu och i framtiden.

I och med att företaget är helsvenskt med säte i Harmånger lyder vi under svensk lagstiftning.


Hämtningstid

Paketet som skickas med Schenker finns på utlämningsstället i ca 10 dagar innan det returneras till avsändaren.

Vid ej uthämtade paket debiteras kunden för att täcka de kostnader som uppstår. (se ”Ej uthämtade paket” i våra köpvillkor).

Notera vid fakturaköp att paketet måste hämtas ut innan fakturan förfaller för att inte ytterligare kostnader ska tillkomma.


Avbeställning

Om du ångrat dig eller inte vill vänta på en leverans kan du när som helst

avbeställa din order utan kostnad så länge ditt paket inte är paketerat eller skickat.

(Kontrollera att du får en bekräftelse på din avbeställning från kundervice)

Efter denna tidpunkt kan  produkten återsändas enligt punkten ”Ångerrätt” i våra köpvillkor


Allmänt om våra varor

Alla de produkter som Himmelriket säljer är avsedda för användning i Sverige och uppfyller svenska lagar och direktiv.

Om bruksanvisning på svenska saknas så kan ni få ett exemplar kostnadsfritt genom att kontakta vår kundservice.

De flesta av våra sexleksaker intimprodukter och sexhjälpmedel är dock väldigt lätt att använda.


Miljöansvar

Himmelriket i sverige AB uppfyller EU:s Weee-direktiv och är licensierade av El-kretsen.

Detta betyder att vi är med och finansierar ett nationellt insamlingssystem för elektronikvaror och batterier.

Det betyder att de utjänta produkter du lämnar till oss återvinns på ett miljöriktigt sätt.


Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss, som vi får del av när du genomfört ett köp,

eller när du besöker vår hemsida, kommer att behandlas av Himmelriket AB i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen  används för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt uppfylla bokföringsplikten.

Himmelriket i sverige AB lämnar ej ut dina uppgifter till andra företag eller utomstående.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.

Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.


Genom att beställa i vår butik och därmed godkänna köpevillkoren,

samtycker kunden till att Himmelriket lagrar och hanterar dennes personuppgifter.

Kreditkortsuppgifter går över en säker anslutning och hanteras ej av Himmelriket.

Vi skickar inte ut någon reklam till dig (annat än nyhetsbrev via e-post om du själv valt detta)

Endast de i Himmelriket som handhar en beställning får se dennes personuppgifter.

Samtliga anställda på Himmelriket har tystnadsplikt.


Tvist

Vår målsättning är att lösa eventuella problem tillsammans med kunden så alla parter är nöjda.

Om du anser dig vara felbehandlad ber vi dig därför att skriva till oss via e-post eller brev

där du redogör och berättar om problemet. Ange ditt namn, din adress, telefonnummer och ordernummer.

Om vi mot förmodan inte kan lösa tvisten tillsammans kan du vända dig

till konsumentvägledaren i din kommun för att höra vad som gäller.


Du kan också vända dig  till ARN – Allmänna Reklamationsnämnden som är en statlig myndighet

med uppgiften att opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag.

Besluten är frivilliga att följa, men Himmelriket har förbundit sig till att följa ARN`s beslut.


Reservationer

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och misstag vid prissättning eller lagersaldo

samt att en produkts mått eller specifikationer kan skilja något från vad som angivits.

Vibrationsnivå, effekt, frekvens, ljudnivå, upplevelse och dylikt är subjektiva uppfattningar

av vår testgrupp och behöver inte återspegla verkligheten.

Bilder visas inte alltid skalenligt och heller inte korrekt storlek i förhållande till varandra.

Varor eller förpackningar kan variera och skilja något från de  bilder som visas

t.ex på grund av att färgnyanser ser olika ut på olika skärmar.


Force majeure

Himmelriket ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande

förhindras eller försvåras av omständighet som Himmelriket inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Exempel på befriande omständigheter är krigshändelse, naturkatastrof, arbetskonflikt, ny lagstiftning

bojkott, olyckshändelse,blockad, blixtnedslag, eldsvåda, sabotage, myndighetsbestämmande/myndighetsutövande

samt vid problem med posthantering, allmän knapphet på transporter, varor eller annan liknande omständighet.